Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 14 - 2 - 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 3, 4,5,6 (μισή) στις  σελίδες 26 - 27 στο Τετράδιο εργασιών
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 6 στη σελίδα 27 στο Τετράδιο εργασιών
Γράφω τα δεκαδικά κλάσματα σαν δεκαδικούς αριθμούς.
35/1.000 =                                              71/10 =                        
36/100 =                                                4546 /1.000
 Γράφω τους δεκαδικούς αριθμούς σαν δεκαδικά κλάσματα.
3,48 =                                         6,596 =                        
4,3 =                                            36,59 =
Συμπληρώνω τον πίνακα:

: 100
35
5
625
7643


5,1
32,54

ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε  τις εργασίες στις σελίδες 57 και 84 και την εργασία 2 στη σελίδα 33 στο Τετράδιο εργασιών
ΕΧΟΥΜΕ Να διαβάσουμε τις εργασίες στις σελίδες 57 και 84. Να κάνουμε  την εργασία 1 στη σελίδα 33 στο Τετράδιο εργασιών
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Μιλήσαμε για τη χρήση του  νερού  στη θρησκεία (χριστιανισμό - αρχαία Ελλάδα κλπ.) Την εργασία θα τη συνεχίσουμε στο μάθημα της Ευέλικτης ζώνης.
ΕΧΟΥΜΕ Το ίδιο μάθημα.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Οργανώσαμε την αυριανή μας συνάντηση με τα άλλα σχολεία και αρχίσαμε το κολάζ με θέμα τη ζωή στο νερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: