Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ26 - 2 -2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τη γραμματική στη σελίδα 58 και την εργασία 6 στη σελίδα 59 του βιβλίου. Κάναμε τις εργασίες 1,2,3 στις σελίδες 22-23 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 58
Ασκηση: Γράφω την προστακτική του ενεστώτα και του αορίστου των ρημάτων (όπως στη χθεσινή  εργασία )
ξυρίζω, συγκεντρώνω, μαζεύω, χαρίζω
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα τις πράξεις και από μια δοκιμή:
3,16  + 1,78 =                                 1.201 - 786 =
356 Χ 7 =                                           89 Χ 76 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 88-89 και την εργασία 2  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 89 και να ξέρουμε μερικές τροφικές αλυσίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: