Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 28 - 2 - 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε ασκήσεις εμπέδωσης. Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 98-99 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 2,3 στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω τις πράξεις:
3,1 Χ 10 =                           4,6 : 100 =
4,658 Χ 100 =                    2,1 : 10 =
2,35 Χ 1.000 =                   6,54 : 10 =
6,1 Χ 100 =                        23 : 100 =
2,22 Χ 1.000 =                   35 : 1.000 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 90-91-92
ΕΧΟΥΜΕ: Με μία φράση - Με λίγα λόγια στη σελίδα 92
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες ανακεφαλαίωσης στις σελίδες 85, 90 του βιβλίου και στη σελίδα 36 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ : Την επόμενη φορά θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας.
Θα πρέπει να ξέρουμε τροφικές αλυσίδες και να ξαναδιαβάσουμε τα "Αξίζει να διαβάσουμε" της ενότητας.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία με θέμα την  Κυκλοφοριακή Αγωγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: