Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΗΝ 6Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΗΝ 6Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Όνομα: …………………………………       Ημερ. ………………………
 Μάθαμε να κάνουμε πολλαπλασιασμό και διαίρεση με το 10, 100, 1.000, ...
Όταν πολλαπλασιάζουμε έναν αριθμό με το 10, 100 ...... προσθέτουμε στο τέλος του αριθμού τόσα μηδενικά όσα έχει ο αριθμός  π.χ 34 Χ 10 = 340
Όταν διαιρούμε  έναν αριθμό με το 10, 100 ...... αφαιρούμε από το τέλος του αριθμού τόσα μηδενικά όσα έχει ο αριθμός  π.χ 3400 : 100  = 34

1. Υπολογίζω το αποτέλεσμα των πράξεων:
3 Χ 100 =  ………..        34 Χ 10 = ……….           4 Χ 10 =
2 Χ 1.000 = ………..       400 : 10 = ………            4.000 : 100 = …………….
124 Χ 10 = ………..        2.500 : 10 = ………         3.100 : 100 = …………….

Μάθαμε τα δεκαδικά κλάσματα και να γράφουμε ένα δεκαδικό κλάσμα σαν άθροισμα άλλων δεκαδικών κλασμάτων.
Δεκαδικά είναι τα κλάσματα που έχουν παρονομαστή το 10,  100, 1.000, …..
Για να γράψουμε ένα δεκαδικό κλάσμα σαν άθροισμα δεκαδικών κλασμάτων γράφουμε χωριστά τα δέκατα, τα εκατοστά και τα χιλιοστά του κλάσματος.
423/1.000 = 4/10 + 2/100+ 3/1.000  (όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής, τόσα κλάσματα γράφουμε. Σε κάθε κλάσμα γράφουμε ένα ψηφίο.

2. Βάζω σε κύκλο τα δεκαδικά κλάσματα:
4/10,      4/2,     4/100,         23/10,      4/1.000     

3. Γράφω τα δεκαδικά κλάσματα σαν άθροισμα δεκαδικών κλασμάτων:
345/1.000 = …./ ….. + …../ …..  + …../……. 

412 / 100=

Μάθαμε τους δεκαδικούς αριθμούς και την αξία των ψηφίων ανάλογα με τη θέση τους. Το πρώτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή είναι τα δέκατα, το 2ο είναι τα εκατοστά και το 3ο είναι τα χιλιοστά.         
Μάθαμε να διαβάζουμε τους δεκαδικούς αριθμούς  με δύο τρόπους.
4,234   =  1oς τρόπος    τέσσερα  και διακόσια τριάντα τέσσερα χιλιοστά
                       ( διαβάζουμε το δεκαδικό μέρος σαν έναν αριθμό και το ονομάζουμε
                         με την αξία  ου τελευταίου ψηφίου)
    2ος τρόπος:  τέσσερα και δυο δέκατα τρία εκατοστά και τέσσερα χιλιοστά
                       (διαβάζουμε το κάθε ψηφίο με την αξία της θέσης του)            4. Διαβάζω τους δεκαδικούς αριθμούς με δυο τρόπους:

3,456 =            ………………………………………………………………………...
                        …………………………………………………………………………

2,34 =            ………………………………………………………………………...
                        …………………………………………………………………………

Μάθαμε να γράφουμε δεκαδικά κλάσματα σαν δεκαδικούς αριθμούς και αντίστροφα.
Για να γράψουμε ένα δεκαδικό κλάσμα σαν δεκαδικό αριθμό γράφουμε τον αριθμητή του κλάσματος και μετράμε από το τέλος του αριθμού τόσα ψηφία όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής και βάζουμε υποδιαστολή. Αν  δεν έχει τόσα ψηφία βάζουμε μηδενικά μπροστά από τον αριθμό μας. π.χ. 23/100=  0,23
Για να γράψουμε έναν δεκαδικό σαν κλάσμα γράφουμε τον αριθμό χωρίς υποδιαστολή στον αριθμητή και για παρονομαστή γράφουμε το 1 και τόσα μηδενικά όσα δεκαδικά ψηφία είχε ο δεκαδικός αριθμός. π.χ 3,231 = 3231/1.000

5. Γράφω τα δεκαδικά κλάσματα σαν δεκαδικούς αριθμούς:
12/100 = …….          21/1.000 = ……..     2/100 = ……      2.334/100 = ………

6. Γράφω τους δεκαδικούς αριθμούς σαν δεκαδικά κλάσματα:
3,45 = ………..    1,2  = ………….   246, 5 = ………        4,222= ………..

Μάθαμε να συγκρίνουμε δεκαδικούς αριθμούς.
Συγκρίνουμε πρώτα τα ακέραια μέρη των αριθμών αν κάποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος σημαίνει ότι όλος ο αριθμός είναι μεγαλύτερος. Αν είναι ίσα τα ακέραια μέρη των αριθμών συγκρίνουμε τα δέκατα αν κάποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος σημαίνει ότι όλος ο αριθμός είναι μεγαλύτερος χωρίς να μας ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα ψηφία των αριθμών. Αν είναι ίσα συγκρίνουμε τα εκατοστά ... .

7. Τοποθετώ τους αριθμούς στη σειρά από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο.
1,45          3,2         2                1,75            2,4             1,8           2,8
……………………………………………………………………………………..
8. Τοποθετώ τους αριθμούς στη σειρά από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο .
3,1         2,3           1,6        2,05            4        2,034
…………………………………………………………………………………Μάθαμε να κάνουμε προσθέσεις και αφαιρέσεις δεκαδικών αριθμών.
(Προσέχουμε οι υποδιαστολές να είναι η μία κάτω από την άλλη. Αν ένας αριθμός δεν έχει υποδιαστολή βάζουμε την υποδιαστολή στο τέλος του αριθμού και συμπληρώνουμε με μηδενικά. Όλοι οι αριθμοί πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. Αν δεν έχουν συμπληρώνουμε στο τέλος τους μηδενικά.)

9. Κάνω κάθετα τις πράξεις:
3.4 + 1,25
5,67 + 2,4
2,3 + 1,4
5 – 1,23
3,1 – 2,56
1,45 – 0,987
10. Λύνουμε τα προβλήματα:
Η μητέρα αγόρασε από το μανάβη 2,4 κιλά πορτοκάλια, 1,35 κιλά ακτινίδια και 2,6 κιλά μήλα. Πόσα κιλά φρούτα αγόρασε  η μητέρα;
ΛΥΣΗ  ……………………….                               ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………..                 …………………………………………..
………………………………..                 …………………………………………..
………………………………..                 …………………………………………..

Ο πατέρας είχε 20,50 ευρώ. Έδωσε 6,80 ευρώ για τις εφημερίδες. Πόσα ευρώ έχει τώρα;
ΛΥΣΗ  ……………………….                               ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………..                 …………………………………………..
………………………………..                 …………………………………………..
…………………………………               …………………………………………..

Ο Νίκος έχει 4,30 ευρώ, ο Πέτρος έχει 1, 6 ευρώ περισσότερα από το Νίκο. Πόσα ευρώ έχει ο Πέτρος και πόσα ευρώ έχουν και τα δυο παιδιά μαζί;
ΛΥΣΗ  ………………………. …… .                           ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………………          …………………………………………..
………………………………………          …………………………………………..

Ο Νίκος έχει ύψος  1 μέτρο και 3 δέκατα και ο Γιώργος 1,28 μ. Ποιο παιδί είναι ψηλότερο και πόσο πιο ψηλό είναι;
ΛΥΣΗ  ………………………. …… .                           ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………………          …………………………………………..
………………………………………          …………………………………………..
………………………………………          …………………………………………..
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: