Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11 - 3 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 66 - 67 και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 67
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 66 - 67
Γράφω ένα κείμενο με τις λέξεις:
γάτα, κήπος, πάγος, αεροπλάνο, χορεύω
Συνεχίσαμε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της Οδύσσειας.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,3,4,5,6 στις σελίδες 108-109 του βιβλίου και την εργασία 3
 στη σελίδα 45 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάναμε τις εργασίες 2,3 στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ Την εργασία 2 στη σελίδα 44 στο Τετράδιο εργασιών και την εργασία 4 στο φυλλάδιο.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 95-96
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 95 -96

Δεν υπάρχουν σχόλια: