Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ 2Ο ΤΕΥΧΟΣ 1

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ
(ΤΕΛΟΣ 2ΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 1
ΟΝΟΜΑ............................................................................ ΗΜΕΡ. ............................

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. Τον αόριστο και τον παρατατικό τον ρημάτων
(ο αόριστος δείχνει κάτι που κάναμε χθες για μια στιγμή,    παρατατικός δείχνει κάτι που κάναμε χθες συνέχεια)
2. Τον στιγμιαίο και τον εξακολουθητικό μέλλοντα.
(ο στιγμιαίος μέλλοντας δείχνει κάτι που θα κάνουμε στο μέλλον για μια στιγμή, 
ο εξακολουθητικός  μέλλοντας δείχνει κάτι που θα κάνουμε στο μέλλον συνέχεια)
3. Την προστακτική των ρημάτων.
(Με την προστακτική δίνουμε οδηγίες και εντολές)
4.Την  μετοχή ενεργητικής φωνής.
(λέξεις που τελειώνουν σε –οντας και –ώντας)
5. Θυμηθήκαμε το οριστικό και αόριστο άρθρο (ο, η, το    ένας, μια, ένα)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Γράφω τον παρατατικό και τον αόριστο των ρημάτων:
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
κοιτάζω


φωνάζω


ποτίζω


μαζεύω


παίζω2. Γράφω τα ρήματα στο στιγμιαίο και εξακολουθητικό μέλλοντα:
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝ.
ΕΞΑΚΟΛ. ΜΕΛΛΟΝΤ.
κοιτάζω


φωνάζω


ποτίζω


μαζεύω


παίζω3. Συμπληρώνω τον πίνακα:
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΣΥ
ΕΣΕΙΣ
αρχίζω
άρχισα
άρχισε
αρχίστε
κλείνω
άλλαξα
άνοιξε
τρέξτε
δείχνω

δείξε

κόβω

γράψε
περάστε
μιλώ
4. Γράφω τις ενεργητικές μετοχές των ρημάτων:
ΡΗΜΑ
ΜΕΤΟΧΗ
ΡΗΜΑ
ΜΕΤΟΧΗ
πηγαίνω

προσπαθώ

γνωρίζω

βοηθώ

πληγώνω

οδηγώ

μαζεύω

παρατηρώ

τρέχω

ικανοποιώ


5.  Συμπληρώνω το οριστικό ή το αόριστο άρθρο που ταιριάζει από την παρένθεση: (ο, η, ένας, τα, , οι, ένα, οι)
……….. πουλιά πετούν χαρούμενα.
……….. συζήτηση έπρεπε να σταματήσει.
……….. πατέρας γύρισε σπίτι.
……….. παιδί άρχισε να διαβάζει.
……….. άνθρωποι πρέπει να αγαπούν την ειρήνη.
……….. ειδήσεις των εννέα άρχισαν κι απόψε.        
……….. γλάρος πέταξε χαμηλά στη θάλασσα.
6. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το κατάλληλο άρθρο (τον ή των, της ή τις)                                                                                        
 Είδα στο δρόμο …….Πέτρο, να μιλά με ……. φίλες ……..αδερφής του.      
Είδα ……Κώστα, που δουλεύει στο μαγαζί ……..γονιών του, να εξυπηρετεί ……. πελάτισσες του μαγαζιού.                                    
Επειδή δεν ξέραμε ……κύριο διευθυντή, ρωτήσαμε ……..υπάλληλο και ……. γραμματείς …….γραφείων.                                                   
Σήμερα, που είχαμε αύξηση ……..κίνησης στους δρόμους, είδα ……..τροχονόμο να ρυθμίζει …… κίνηση ……. αυτοκινήτων και να δίνει ……..εντολές στους οδηγούς.
Αφήσαμε ……τσάντες στο σπίτι ……..θείας μου και πήγαμε στο σπίτι ……..φίλων μας, για να δούμε όλοι μαζί στην τηλεόραση……αγώνα ποδοσφαίρου …….αγαπημένης μας ομάδας.
7.Ξαναγράφω τις φράσεις, αφού αντικαταστήσω το υπογραμμισμένο μέρος με την κατάλληλη μετοχή.
Το αστέρι έτρεμε ενώ βασίλευε πίσω από το βουνό.
___________________________________________________________________
Αφού άκουσαν τα νέα βουβάθηκαν.
___________________________________________________________________
Επειδή ήθελε να περάσει απαρατήρητος, σώπαινε.
___________________________________________________________________
Πέρασε το ποτάμι με κολύμπι.
___________________________________________________________________
Αν ρωτάς μαθαίνεις πολλά.
___________________________________________________________________
Όταν βλέπεις τηλεόραση και διαβάζεις συγχρόνως, δεν παρακολουθείς τίποτε.
___________________________________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: