Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 21 - 3 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στη σελίδα 94 στο Ανθολόγιο.
Κάναμε τις εργασίες 2,3 στο φυλλάδιο.
Μιλήσαμε για την επανάσταση του 1821 και είδαμε του ήρωες και τα σημαντικότερα γεγονότα της επανάστασης.
ΕΧΟΥΜΕ: Γράφω ένα κείμενο με τις λέξεις: πόλεμος, ειρήνη, χορεύω, παιδιά, γη
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,4,5 στις σελίδες 10-11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις κάθετα:
35 Χ 14 =                                  48 Χ 18 =         36 Χ 19 =
Κάνω τις πράξεις, όπως στην άσκηση 5 στη σελίδα 11 στο Τετράδιο εργασιών.
38 Χ 8 =                     46 Χ 7 =                     18 Χ 9 =
ΜΕΛΕΤΗ: Τελειώσαμε τις εργασίες ανακεφαλαίωσης στη σελίδα 41 στο Τετράδιο εργασιών.
Την επόμενη φορά θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας. Θα πρέπει να διαβάσετε πολύ καλά τις σελίδες 91,104 του βιβλίου και τη σελίδα 41 στο Τετράδιο εργασιών.
Θα πρέπει να ξέρετε: Τι πληροφορίες βρίσκουμε στη συσκευασία ενός τροφίμου, στην ετικέτα ενός ρούχου, σε μια απόδειξη. Γιατί υπάρχουν διαφημίσεις και τι διαφημίζονται συνήθως; Ποιες ανάγκες έχουμε; Τα διακαιώματα που έχουν τα παιδιά;

Δεν υπάρχουν σχόλια: