Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 26 - 3 -2013

ΓΛΩΣΣΑ: Τελειώσαμε την επανάληψη στα γραμματικά  φαινομένα  του δεύτερου τεύχους:
ΕΧΟΥΜΕ:Τις εργασίες 3, 6 από το φυλλάδιο.
Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 71 του βιβλίου και τις ομώνυμες λέξεις (άσκηση 8 φυλλάδιο)
Αύριο θα γράψουμε τεστ. Διαβάζουμε πολύ καλά τις εργασίες που κάναμε στο φυλλάδιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3 στις σελίδες 115 -116 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2,3 στη σελίδα 12 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 6 στη σελίδα 13 στο Τετράδιο εργασιών.
Να διαβάσουμε την προπαίδεια.
ΜΕΛΕΤΗ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: