Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 - 3 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 36 στο Τετράδιο εργασιών και συζητήσαμε τις εικόνες στην εργασία 3 στη σελίδα 37.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 11,12 στο βιβλίο.
Ορθογραφία  την εργασία 7  στη σελίδα 10  του βιβλίου.
Υπογραμμίζω τα ρήματα στη σελίδα  11  του βιβλίου.
Υπογραμμίζω τα ουσιαστικά στη σελίδα 12 του βιβλίου
Κοιτάζουμε τις εικόνες, διαβάζουμε τις ερωτήσεις και σκεφτόμαστε την ιστορία, στην εργασία 3 στη σελίδα 37, χωρίς να γράψουμε τίποτα.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε διαιρέσεις στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 2 και 4 στη σελίδα 117 του βιβλίου και την εργασία 1 στη σελίδα 14 στο Τετράδιο εργασιών (μόνο τα μοτίβα με  τα σχήματα, όχι με τους αριθμούς)
Κάνουμε τις δυο διαιρέσεις στο φυλλάδιο.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 101-102-103 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 41 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4 στις σελίδες 106 και 107 του βιβλίου και την εργασία 1 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Να ξέρουμε α) Τι φορούσαν οι άνθρωποι στα αρχαία χρόνια;
β) Τι παιχνίδια είχαν και παίζανε τα παιδιά στα αρχαία χρόνια;
γ) Τι μάθαιναν τα παιδιά στα αρχαία χρόνια;
δ) Ποιους δασκάλους είχε τα παιδιά στα αρχαία χρόνια;
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ: Διαβάσαμε ιστορίες  - παραμύθια για το νερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: