Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (2)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ
(ΤΕΛΟΣ 2ΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)2
ΟΝΟΜΑ............................................................................ ΗΜΕΡ. ............................

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (2)
6. Μάθαμε να ξεχωρίζουμε τα άρθρα από τους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών.  
7. Θυμηθήκαμε το συλλαβισμός και μάθαμε πώς λέγονται οι συλλαβές ανάλογα με τη θέση τους στη λέξη.( λήγουσα η τελευταία, παραλήγουσα η προτελευταία, προπαραλήγουσα η τρίτη από το τέλος)
8. Μάθαμε τις προσωπικές και τις κτητικές αντωνυμίες.
(Προσωπικές:  εγώ, εσύ, αυτός, -ή, -ό )    
Κτητικές : δικό μου, (μου) δικό σου (σου) δικό του (του) )
9. Τη χρήση των σημείων στίξης : παύλα, ερωτηματικό, θαυμαστικό
10. Μάθαμε τις σύνθετες, αντίθετες, συνώνυμες και ομώνυμες λέξεις.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να χωρίσετε σε συλλαβές τις λέξεις:
ΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΛΛΑΒΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΛΛΑΒΕΣ
περικυκλώνω

κόκκινος

καρφώνω

παππούς

φορτώνω

θάρρος

ελπίζω

ρίχνω

διώχνω

υμνώ

αγκαλιάζω

άμμος

θαμπώνω

άρθρο

δακρύζω

σύννεφο

εξαντλώ

πάστα

διπλώνω

τάγμα2. Να διαβάσεις τις προτάσεις και να ξεχωρίσεις τα άρθρα από τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας:
Τον Κώστα τον βοήθησε η Μαρία. (άρθρο – αντωνυμία)
Την άσκηση να την διαβάσει η Αφροδίτη.(........................... - .................................)
Ο Πέτρος τον ρώτησε τι έκανε ο Νίκος και τον χτύπησε. (........................... - .................................)
Ο Κώστας τον παρακαλούσε να βοηθήσει το παιδί αλλά δεν το βοήθησε. (................  - ................................. - ......................................)
3. Να απαντήσετε στην ερώτηση, αλλάζοντας το ουσιαστικό με την αντωνυμία , όπως στο παράδειγμα:
Άκουσες το δάσκαλο;                               Τον άκουσα.
Είδες τη θεία;                            ………………………………………..
Διάβασες το μάθημα;                …………………………………………
Άκουσες τις ειδήσεις;               …………………………………………
Είδες τους αγώνες;                    ………………………………………… 

 4. Συμπλήρωσε με την αντωνυμία που πρέπει (εγώ, εσύ, αυτός):    
……………θέλω να φύγω γρήγορα από εδώ.
Ο Δήμος δεν ήταν στο σχολείο. Έλειπε κι ………………….
Όλοι κάθονται ήσυχα. ………………… γιατί μιλάς ακόμα;
Η Μαρίνα σηκώθηκε νωρίς. Ήθελε κι …………… να έρθει.
Το πηγάδι δε δίνει πια νερό. Άδειασε κι ………………..
………..έχουμε να πάμε μια επίσκεψη.
Αύριο θα πάμε στο βουνό. Θα έρθουν κι (οι γείτονες)……………………..
Όταν τελείωσε η παράσταση ……………….. τι κάνατε;
Τα ποτάμια έχουν καθαρό νερό. Μας δροσίζουν κι …………………
……………….. (οι κοπέλες) πρέπει να μείνουν να προσέχουν το μωρό.
5. Να γράψεις τις φράσεις όπως στο παράδειγμα:
το δωμάτιό μου       το δικό μου δωμάτιο
στην αυλή μας          ..................................................................
τα γατάκια της         .................................................................
η γιορτή μας            ..................................................................
του αδερφού μου    ...................................................................
6. Βάλε τελεία, ερωτηματικό, παύλα και θαυμαστικό στις παρακάτω προτάσεις.
Από πού έρχεσαι
Από το βουνό
Α  Είναι πολύ ωραία εκεί
Θέλεις να πάμε αύριο
Βέβαια
7. Να βάλετε Σ για τα συνώνυμα και Α για τα αντίθετα.
ακεφιά – μελαγχολία        (….)                    βάδισμα – περπάτημα       (.…)
θυμάμαι – ξεχνώ              (….)                    λύπη – θλίψη                     (….)
πυκνός – αραιός              (….)                    αγαπώ – μισώ                    (….)
δώρο – χάρισμα               (….)                    ξεκινώ – φεύγω                 (….)
πέφτω – σηκώνομαι         (….)                    γνωστός – άγνωστος         (….)
8. Συμπληρώνω με το σωστό γράμμα τις ομώνυμες λέξεις:
 Η μ...λιά  μας κάνει κόκκινα μήλα. Μ......λιά δεν έβγαλε.
Ένα κλ...μα γεμάτο σταφύλια. Το κλ....μα της Ελλάδας είναι μεσογειακό.
Έχω μια χρυσή λ....ρα.  Ο Νίκος παίζει καταπληκτικά τη λ.....ρα του.
Πέτυχε το στόχο ακριβ.....ς στο κέντρο.   Είναι ακριβ......ς μάστορας.
Η Ελένη είναι ψ...λή κοπέλα.       Η Ελένη κεντάει με ψ...λή κλωστή.
Να έχεις καλή τ....χη.  Τα τ.....χη της πόλης είναι γερά. Ο τ....χος είναι άσπρος.
9. Ενώνω τις απλές λέξεις και κάνω μια σύνθετη:
άγριος + λουλούδι=……………………………………….
λάχανα + κήπος =…………………………………………
ανεβαίνω + κατεβαίνω = …………………………………
γαλανά + μάτια = …………………………………………
ανάβω + σβήνω = …………………………………………
στενός + μακρύς = …………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια: