Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………….. ΗΜΕΡ. ………………..
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1. Ένας παραγωγός έβγαλε από ένα χωράφι του 1.245 κιλά πατάτες και από ένα δεύτερο 983 κιλά. Πούλησε τα 1.456 κιλά. Πόσα κιλά του έμειναν απούλητα;
ΛΥΣΗ: ……………………………….                         ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………………..                 ……………………………………. ………………………………………..                 …………………………………….
………………………………………..                 …………………………………….

2. Οι 324 μαθητές του σχολείου μας πήγαν στο θέατρο να παρακολουθήσουν μια θεατρική παράσταση και ο κάθε μαθητής πλήρωσε εισιτήριο 5 ευρώ. Πόσα ευρώ εισέπραξε το θέατρο;
ΛΥΣΗ: ……………………………….                         ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………………..                 ……………………………………. ………………………………………..                 …………………………………….
………………………………………..                 …………………………………….

3. Ο πατέρας μού έδωσε 42 ευρώ  χαρτζιλίκι για όλη την εβδομάδα και μου είπε να τα μοιράσω εξίσου για τις 7 ημέρες της εβδομάδας. Πόσα ευρώ είναι το χαρτζιλίκι της κάθε μέρας;
ΛΥΣΗ: ……………………………….                         ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………………..                 …………………………………….

4. Ένας έμπορος πούλησε 28 μπλούζες προς 18 ευρώ τη μία. Πόσα ευρώ εισέπραξε;
ΛΥΣΗ: ……………………………….                         ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………………..                 ……………………………………. ………………………………………..                 …………………………………….
………………………………………..                 …………………………………….
………………………………………..                 …………………………………….

5. Ένας γεωργός πούλησε 14 κλούβες μήλα προς 9 ευρώ τη μία και 12 κλούβες αχλάδια προς 14 ευρώ τη μία. Πόσα ευρώ εισέπραξε;
ΛΥΣΗ: ……………………………….                         ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………………..                 ……………………………………. ………………………………………..                 …………………………………….
………………………………………..                 …………………………………….
………………………………………..                 …………………………………….

6. Μια κάβα ποτών πούλησε 3.000 κουτιά αναψυκτικά. Τα 1.745 είναι κουτί  κόκα κόλα, τα 678 είναι κουτιά πορτοκαλάδας και τα υπόλοιπα είναι κουτιά λεμονάδας. Πόσα είναι τα κουτιά της  λεμονάδας;
ΛΥΣΗ: ……………………………….                         ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………………..                 ……………………………………. ………………………………………..                 …………………………………….
………………………………………..                 …………………………………….

Δεν υπάρχουν σχόλια: