Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 1 - 4 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4 5,6 στις σελίδες 12,14 του βιβλίου:
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία την εργασία 6 στη σελίδα 14 του βιβλίου.
Γράφω ένα κείμενο με τις λέξεις:
φανταστικό, τέρας, μάγισσα, νεράιδα, παιδί, τρέχω
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την εργασία 3 στη σελίδα 117 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2,στις σελίδες 14-15 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Να χρωματίσουμε την εργασία 2 στη σελίδα 15 και την εργασία 3 (όποιας θέλει)
Κάνω τις διαιρέσεις:
485 :4 =                   396 : 2 =                    854 : 6 =        485 : 3 =            965 : 7 =
Σήμερα πραγματοποιήσαμε την 3η συνάντηση με τα υπόλοιπα σχολεία του προγράμματος ΟΙΚΑΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: