Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 16 - 4 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 23 -24 -25 του βιβλίου και στη σελίδα 26 συμπληρώσαμε τις δυο αποσκευές(2η, 3η )
Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 45 -56 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις (φυλλάδιο)
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 23
Ορθογραφία την εργασία 6 στη σελίδα 25
Να συμπληρώσουμε την εργασία στη σελίδα 26 του βιβλίου τις δυο αποσκευές (1η, 4η )
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε ένα μικρό τεστ και τις εργασίες στις σελίδες 128 -129 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 2 στη σελίδα 24 στο Τετράδιο εργασιών.
Γράφω τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό από τους παρακάτω  αριθμούς:
...........  5.000 ...............              ...........  3.999 ...............       ...........  8.001 ...............
...........  4.990 ...............              ...........  3.900 ...............       ...........  9.900 ...............
...........  4.800 ...............              ...........  6.700 ...............       ...........  3.010 ...............
...........  2.000 ...............              ........... 7.000 ...............        ...........  6.000 ...............
...........  500 ............... 
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις σελίδες 118 -119 -120 (μισή)
             

Δεν υπάρχουν σχόλια: