Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:ΤΕΤΑΡΤΗ 2 - 4 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τη γραμματική στη σελίδα 13 και την εργασία 7 στη σελίδα 14.
Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4 στις σελίδες 38 - 39 στο Τετράδιο εργασιών  και γράψαμε το σκέφτομαι και γράφω στη σελίδα 37.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τον πίνακα στη σελίδα 13 και την εργασία 7 στη σελίδα 14.
Τη γραμματική στη σελίδα 13
Κλίνουμε τη φράση: η πολλή ζάχαρη

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3 στις σελίδες 118 -119 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,2,5 στις σελίδες 16 - 17  στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω τις διαιρέσεις: 285 : 2 =                  895: 8 =

ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες 5,6,7,8  στις σελίδες 107 - 108 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Να διαβάσουμε τις εργασίες 5,6,7 (μόνο τα κείμενα, όχι τις ερωτήσεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια: