Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 8 - 4 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 3,4, 6,7,8,9,11 στις σελίδες 17-18 του βιβλίου και την εργασία 1 στη σελίδα 40 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία: τις εργασίες 9, 11 στη σελίδα 18 του βιβλίου
Υπογραμμίζω τα ρήματα στη σελίδα 15 του βιβλίου
Την εργασία 2 στη σελίδα 40 στο Τετράδιο εργασιών.
Αύριο να έχουμε μαζί το τετράδιο του γραπτού λόγου (Σκέφτομαι και γράφω)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3 στις σελίδες 122-123 και τις εργασίες 1,2,3 στις σελίδες 20-21 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 4 στη σελίδα 21 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω κάθετα τις πράξεις:
3.085 - 1964 =            5.004 + 385 =                         389 : 3 =           145 Χ8 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα(μισό) στη σελίδα 107.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 107 και τι σημαίνει η λέξη αποκαθήλωση  σελίδα 108

Δεν υπάρχουν σχόλια: