Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 23 - 9 -2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες και τη γραμματική στις σελίδες 21-22-23 του βιβλίου και τις εργασίες στη σελίδα 15 στο Τετράδιο εργασιών. Είδαμε σχολεία "του μέλλοντος" που λειτουργούν σε άλλες χώρες.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση: Την εργασία 2 στη σελίδα 15 στο Τετράδιο εργασιών.
Ορθογραφία: τις λέξεις της άσκησης 5 στη σελίδα 23 του βιβλίου και την κλίση του ρήματος στη σελίδα 22
Γραμματική στη σελίδα 22
Συμπληρώνω τον πίνακα:
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΕΞ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
παίζωζωγράφιζες

τρέχετεσυζητούσαμε

ανοίγετε


διαβάζουνΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 10, 11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 3,4,6 στο φυλλάδιο
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες  στις σελίδες 14-15 του βιβλίου
ΕΧΟΥΜΕ Το μάθημα στις σελίδες 14 - 15 του βιβλίου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΡΙΤΗΣ: ΓΛΩΣΣΑ, ΓΛΩΣΣΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΜΕΛΕΤΗ, ΤΕΧΝΙΚΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: