Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

Ο αβγομά(ν)της γέρος         


Ένας γέρος  μια φορά
αντί για μάτια είχε αυγά.
Βράδυ πριν να κοιμηθεί
τα’ βαζε μες στο κλουβί,

Τιτίβιζαν τα μάτια
όσο ο γέρος  εκοιμόταν
και χρωματιστά παλάτια
στα όνειρα του φανταζόταν.

Σαν ερχόταν το πρωί
τα ‘βγαζε απ' το κλουβί.
Και ζωγράφιζε παλάτια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: