Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μπορεί η Ελλάδα να μην έχει να επιδείξει ουρανο­ξύστες και άλλα θηριώδη κτίσματα (με εξαίρεση, ίσως, τον πύργο των Αθηνών και μερικά ακόμη κτίρια), αλλά, μπορεί να καμαρώνει για δύο μεγάλο έργα.

Το πρώτο από αυτά είναι η περί­φημη Ζεύξη Ρίου · Αντίρριου. Η γέφυρα που θα συνδέει την Πελο­πόννησο και τη Δυτική Ελλάδα θα έχει συνολικό μήκος 2.920 μέτρων και θα αποτελείται από την κυρίως γέφυρα, η οποίο θα είναι καλωδιωτή, και τα δύο τμήματα πρόσβασης. Οι πυλώνες υποστήριξης, των οποίων το ύψος (πάνω από την επιφάνεια της θάλαοσας) θα φτάνει τα 159 μέτρα, έχουν θεμελιωθεί σε αρκετά μεγάλα βάθη, που θα κυμαίνονται μεταξύ 44 και 62 μέτρων, με βάθρα παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται στις εξέδρες ανοι­κτής θάλασσας. Το έργο αυτό έχει πολυσύνθετο και ιδιάζοντα χαρακτήρα, λόγω του μεγά­λου βάθους και της φύσεως του εδάφους θεμελίωσης, αλλά και λόγω της σεισμικότητας της περιοχής, και, κατά συνέπεια, έχουν χρησιμοποιηθεί πρωτοποριακές τεχνικές για την κάλυ­ψη των κατασκευαστικών απαιτήσεων του έργου.
Μία ακόμη Ζεύξη είναι αυτή που συνδέει την Πρέβεζα και το Άκτιο. Το συνολικό μήκος του έργου ανέρχεται στα 4.710 μέτρα, ενώ το υπόγειο-υποθαλάσσιο τμήμα του έχει μήκος 1.570 μέτρων. Η οδική αυτή σήραγγα έχει δύο λωρί­δες κυκλοφορίας και διαστάσεις 5 μ. (ύψος) χ 8 μ. (πλάτος). Κατ' αυτόν τον τρόπο, η κυκλο­φορία των αυτοκινήτων στον άξονα Ηγουμενίτσα · Πρέβεζα - Άκτιο της Δυτικής Ελλάδας παρακάμπτει την πόλη της Πρέβεζας και, έτσι, έχει βελτιωθεί ο χρόνος της διαδρομής κατά 35 λεπτά. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του διαύλου, χωρίς να επηρεάζεται, γενικότερα, το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: