Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 16 - 9 -2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 2 στη σελίδα 8 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3,4,5,6 στις σελίδες 12 - 13 -14. Κάναμε την εργασία 1 (πρώτο μέρος)   στη σελίδα  9    στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τα κείμενα στις σελίδες 12 -13
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ την εργασία 6 στη σελίδα 14
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ  δυο φορές την εργασία 6 στη σελίδα 14
Την εργασία 1   στη σελίδα 9 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4, 5,6 στις σελίδες 10 - 11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Γράφω τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό 
..............  500 ................                        ................... 251 ................
.............. 689 .................                        ................... 700 ...... .........
.............  548 .................                        ................... 890 ................
Θυμάμαι την προπαίδεια του δυο
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μισό  μάθημα στη σελίδα 8 (αρχή - πέτρα) και το παράθεμα 4  (κέρας της Αμάλθειας).
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 8 (αρχή - πέτρα) (να μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με το μάθημα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: