Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 17 - 9 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ:Είδαμε σχολεία από τον υπόλοιπο κόσμο,  φωτογραφίες από παλιά ελληνικά σχολεία και συζητήσαμε για τα σχολεία στον κόσμο και για πώς ήταν το σχολείο τα παλιά χρόνια. Κάναμε το μάθημα και την εργασία 1 στις σελίδες 15 - 16 - 17. Θυμηθήκαμε τα ουσιαστικά και βρήκαμε ουσιαστικά μέσα στο μάθημα.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τα κείμενα στη σελίδα 16
Υπογραμμίζω τα ουσιαστικά στο 2ο κείμενο στη σελίδα 16
Κάνω προτάσεις με τις λέξεις: τρέχω, μαθαίνω, τσάντα, τραγούδι
Διορθώνουμε τα υπογραμμισμένα λάθη της ορθογραδίας και τα γράφουμε τρεις φορές σωστά.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 14- 15 του βιβλίου.
Κάναμε προσθέσεις στον πίνακα
ΕΧΟΥΜΕ: Να διαβάσουμε το μαθαίνω στη σελίδα 15
Κάνω κάθετα τις πράξεις:
35 + 13 =                    48 + 35 =                            59 + 34 =
39 + 39 =                   28 + 17 =                              62 + 35 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 10 - 11
 Κάναμε την εργασία 1 στη σελίδα 5 στο Τετράδιο εργασιών

Δεν υπάρχουν σχόλια: