Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 18 - 9 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5,6,7 στις σελίδες 10 -11 - 12 στο Τετράδιο εργασιών και τις εργασίες 3,4,5 στη σελίδα 17 στο βιβλίο
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία την άσκηση 5 στη σελίδα 17
Αντιγραφή 2 φορές την άσκηση 5 στη σελίδα 17
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,6 στις σελίδες   12 - 13  στο Τετράδιο εργασιών
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,2,3,4 από το φυλλάδιο.
Μαθαίνω τα ζευγαράκια του 10
9 + 1 =  10          8 +2 = 10                    7 +3 = 10          6 +4 = 10               5 +5 = 10
4 + 6 =  10          3 +7 = 10                    2 +8 = 10          1 +9 = 10             
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 12 - 13 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 13
Την εργασία 2 στη σελίδα 5 στο Τετράδιο εργασιών
ΘΕΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 11 -12 -13
ΕΧΟΥΜΕ "Με λίγα λόγια" στη σελίδα 12  
Όσοι δεν χρωμάτισαν όλους τους σταυρούς στη σελίδα 13 να τους χρωματίσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: