Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ :ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 - 9 - 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 5  και 7  στη  σελίδα 13  και  τις εργασίες 1,3 στις σελίδες 14 -15 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε τις 1,2,4  στις σελίδες 16 -17. Μιλήσαμε για το τάγκραμ και για τα  γεωμετρικά στερεά και τα γεωμετρικά σχήματα.
ΕΧΟΥΜΕ: Να κόψουμε και να ζωγραφίσουμε  τα κομμάτια του τάγκραμ Να χρωματίσουμε τα σχέδια στην εργασία 2 στη σελίδα 17
Να θυμηθούμε τα ζευγαράκια του 11 και την προπαίδεια του 2 και του 3 .
Να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά στερεά και τα γεωμετρικά σχήματα.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες  14 -15 - 16. Συζητήσαμε για τους κανόνες του σχολείου.
ΕΧΟΥΜΕ: Το αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 16

Δεν υπάρχουν σχόλια: