Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 22 - 9 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες  στις σελίδες 89-90-91 στο Ανθολόγιο. Κάναμε τις επαναληπτικές εργασίες 1,2 (φωτοτυπία)
ΕΧΟΥΜΕ:Ανάγνωση τα δυο πρώτα κείμενα από τη φωτοτυπία (πρόταση - Πλαίσιο)
Ασκήσεις  2 όσοι δεν την τελείωσαν και 3  από το φυλλάδιο
Γραμματική στη σελίδα 12 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 2,4,5  στις σελίδες  14 -15  στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε πράξεις στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα τις πράξεις.
72 + 28 =                      39 +17 =                46 + 25 =
38 + 18 =                      42 + 29 =               91 - 35 =
26 - 18 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 8 - 9 - 10  του βιβλίου. Κάναμε την εργασία 1 στη σελίδα 5 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ το υπόλοιπο μάθημα στη σελίδα 8
Την εργασία 2  στη σελίδα 5 στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: