Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 23 - 9 -2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 18 -19 -20
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το κείμενο στη σελίδα 18
Αντιγραφή μια φορά τις εργασίες 6 - 7 στη σελίδα 20
Ορθογραφία τις εργασίες 6 - 7 στη σελίδα 20
Γράφω προτάσεις με τις λέξεις της εργασίας 7  στη σελίδα 20
Αύριο τα παιδιά θα έχουν μαζί τους το τετράδιο του γραπτού λόγου.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 18 -19 και τις εργασίες 1,2,3,4 στις σελίδες  16 - 17 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες  5 - 6  στη σελίδα  17 στο Τετράδιο εργασιών.
Μαθαίνω την προπαίδεια των αριθμών 2,3,5,10
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 11.
ΕΧΟΥΜΕ: Ό,τι υπογραμμίσαμε από το μάθημα στη σελίδα 11
Τα βιβλία της Ιστορία τα έχουμε στο σχολείο για να ολοκληρώσουμε αύριο το μάθημά μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: