Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 24 - 9 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε  τις εργασίες  στις σελίδες 13 -14  στο Τετράδιο εργασιών. Μιλήσαμε ξανά για την παράγραφο και τα χαρακτηριστικά της. Μιλήσαμε για τα γένη των ουσιαστικών και τα άρθρα.
ΕΧΟΥΜΕ:Ανάγνωση το  κείμενο στη σελίδα 13 στο Τετράδιο εργασιών.
Τη γραμματική στη σελίδα 14 (υποκείμενο - άρθρο) στο Τετράδιο εργασιών.
Ορθογραφία να ξέρουμε να κλίνουμε το αρσενικό άρθρο στον ενικό και στον πληθυντικό και τις πτώσεις(τον παρακάτω πίνακα)

Πτώσεις
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός
Ονομαστική
ο
οι
Γενική
του
των
Αιτιατική
τον
τους
ΚλητικήΧωρίζω τα ουσιαστικά σε αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα:
οι φωνές, ο ουρανός, οι άνθρωποι, τα νερά, η νίκη, οι ναύτες, οι μαθήτριες,  το παιδί, το χωριό,

Αρσενικά
Θηλυκά
Ουδέτερα


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3  στις σελίδες  20 - 21.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω την εργασία με τα κυκλάκια (εμπέδωση προπαίδειας) από το φυλλάδιο).
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 4 (Επανάληψη τις προπαίδειες του 2,3,5,10)
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε τις εργασίες  στις σελίδες 12 -13 - 14 του βιβλίου. Κάναμε την εργασία 3 στη σελίδα 5   και την εργασία 1 στη σελίδα 6 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ Το ίδιο μάθημα
Την εργασία 2  στη σελίδα 6 στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: