Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 25 - 9 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Συζητήσαμε  τι πρέπει προσέχουμε όταν γράφουμε σκέφτομαι. Γράψαμε το πρώτο μας σκέφτομαι και γράφω. Κάναμε τις υπόλοιπες εργασίες από το φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία  να ξέρουμε να κλίνουμε το οριστικό άρθρο στα τρία γένη. (πρώτη εργασία από το φυλλάδιο)
Γραμματική: Θα διαβάσουμε τη γραμματική από το φυλλάδιο (ρήματα, ουσιαστικά, πτώσεις, γένη άρθρα)
Κάνουμε τις εργασίες από το φυλλάδιο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την εργασία 3 β (προπαίδεια του 7) στη σελίδα 21 του βιβλίου.
Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4 στις σελίδες 18 - 19 στο τετράδιο εργασιών
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνουμε τις εργασίες 56 στη σελίδα 19 στο Τετράδιο εργασιών.
Διαβάζουμε την προπαίδεια των αριθμών  1,2,3,4,5, 10
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες  17 -18 - 19
ΕΧΟΥΜΕ: Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 20.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 14 - 15
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια"  στη σελίδα 15

Δεν υπάρχουν σχόλια: