Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 29 - 9 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ:  Συζητήσαμε για το Σκέφτομαι και γράφω που γράψαμε. Περιγράψαμε ένα κομμάτι από την αυλή του σχολείου μας στον πίνακα. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3, 10 στις σελίδες 21,22,24
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα από την αρχή έως άλλου.
Ορθογραφία την εργασία 10 στη σελίδα 24
Αντιγραφή δυο φορές την εργασία 10 στη σελίδα 24
Την εργασία 1 στο φυλλάδιο (μόνο την 1) και θα γράψουμε το Σκέφτομαι και γράφω Περιγράφω την τάξη μου με βάση τις οδηγίες στο φυλλάδιο (Μέχρι την Πέμπτη)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 20 - 21 στο Τετράδιο εργασιών
Κάναμε επανάληψη στην προπαίδεια.
ΕΧΟΥΜΕ: Την προπαίδεια του 6 και τα ζευγαράκια του 12 (τα διαβάζουμε όλη την εβδομάδα για να τα μάθουμε καλά)
9 + 3 = 12                             8+ 4 =12                            7 + 5 + 12
6 + 6 = 12                             5 + 7  = 12                         4 + 8 = 12
3 + 9 = 12
Επανάληψη την προπαίδεια των αριθμών 1,2,3,4,5,10
Κάνω κάθετα τις πράξεις:
20 + 38 =                      46 - 18 =                     54 - 38 =
 32 - 5  =                       46 - 9 =                      29 + 38 =
45 + 83 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τα παραθέματα 1,2,3,4,5,6,7,8, 10 στις σελίδες 15 -16 -17 -18
ΕΧΟΥΜΕ: Ό,τι υπογραμμίσαμε στη σελίδα 15

Δεν υπάρχουν σχόλια: