Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΡΧΗ ΤΡΙΤΗΣ)
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………              ΗΜΕΡ. ………………
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Γράφω με ψηφία τους αριθμούς.:
Τετρακόσια σαράντα πέντε: ………………………………

Πενήντα οχτώ:     ………………………………………….
Εξακόσια τέσσερα: ………………………………………..
Εφτακόσια τριάντα: ………………………………………
2. Γράφω με γράμματα τους αριθμούς:
305: ………………………………………………………………………….
450: ………………………………………………………………………….
3. Γράφω τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό:
………….. 458 …………………..                   …………….. 900 …………………
………….. 699  …………………..                  …………….. 500  …………………
4. Κάνω τις πράξεις:

58
46
69
80
+ 31
+ 37
- 46
- 48
5. Η μαμά αγόρασε από το σουπερ μάρκετ τρόφιμα. Έδωσε στο ταμείο 60 ευρώ. Ο
 ταμίας της έδωσε  6 ευρώ ρέστα. Πόσα ευρώ έκαναν τα τρόφιμα που αγόρασε;
ΛΥΣΗ:
…………………………………………………..............................
…………………………………….................................................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………..........

Δεν υπάρχουν σχόλια: