Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 15 - 10 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4 στη σελίδα 34 του βιβλίου και την εργασία 1 στη σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών.Κάναμε επαναληπτικές εργασίες σε φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Μαθαίνω τη γραμματική στη σελίδα 34 του βιβλίου(ενεστώτας - ενεργητική και παθητική φωνή των ρημάτων) και στη σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών (κλίση ενεστώτα παθητική και ενεργητική φωνή)
Ορθογραφία την κλίση των ρημάτων κρύβω και κρύβομαι στη σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών.
Αντιγραφή 1 φορά την ορθογραφία.
Τις εργασίες 3 -4 στο φυλλάδιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 36 - 37 του βιβλίου και τις εργασίες στις σελίδες 32 -33 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 3 στο φυλλάδιο (μόνο την εργασία 3)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 24 -25
ΕΧΟΥΜΕ: Μαθαίνουμε "Με λίγα λόγια" και "Με μία φράση" στη σελίδα 25
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Μιλήσαμε για το Μακεδονικό Αγώνα και για την Απελευθέρωση της Βέροιας. Διαβάσαμε κείμενο με τις αναμνήσεις ανθρώπων από την  Απελευθέρωση της Βέροιας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: