Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

ΕΠΑΝΗΛΗΨΗ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
(ΕΝΟΤΗΤΑ 1)
ΟΝΟΜΑ: .................................................... ΗΜΕΡ. .......................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Κύκλωσε το σωστό:
Ζούμε σε κοινότητες επειδή έχουμε            α.      ανάγκες
                                                                     β.       κανόνες
                                                                    γ.       δημάρχους

Για να ζούμε καλά, βάζουμε και ακολουθούμε:   
 α.       δρόμους              β.       χάρτες                  γ.       κανόνες
Όταν υπάρχουν προβλήματα στην κοινότητα:
α. αφήνουμε τους μεγάλους να τα λύσουν
β. παραπονιόμαστε
                   γ. ενδιαφερόμαστε, γιατί είναι και δική μας ευθύνη να κάνουμε κάτι.
Οι πρώτοι οικισμοί δημιουργήθηκαν κοντά σε:       α) νερό
                                                                             β) βουνά
                                                                             γ) δάση
2. Συμπληρώνω:
Ζούμε στο Δήμο …………………………..…  Όπως σε όλους τους δήμους, κι εμείς  ψηφίζουμε και εκλέγουμε ………………………  και…………………………   ………………………… Οι εκλογές γίνονται κάθε ………… χρόνια.
Ο δήμος είναι υπεύθυνος για ......................................., για ................................... και για .........................................
Οι άνθρωποι ζούμε μαζί για να ικανοποιούμε πιο εύκολα τις ........................... μας.
Σήμερα ζούμε σε μικρές κοινότητες που ονομάζονται .......................και σε μεγάλες που ονομάζονται ..........................  Για να ζούμε αρμονικά, χρειάζονται ...................... τους οποίους πρέπει να............................... όλοι μας.

3. Μπορείς να βρεις τις σωστές προτάσεις (Σ);
...... Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν μόνο οι άντρες.
......Πολλά γειτονικά χωριά αποτελούν ένα δήμο.
.........Η ψηφοφορία στις εκλογές είναι μυστική.
 .......Μέσα στην κοινότητα ικανοποιούμε πολλές ανάγκες.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ4. Γράψε με λίγα λόγια πώς γίνονται οι δημοτικές εκλογές. (θα σε βοηθήσουν και οι εικόνες ). ...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: