Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
ΟΝΟΜΑ………………………………………….. ΗΜΕΡ. ………………
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.α)  Γράφω  τους αριθμούς με λέξεις:
857: ...................................................................................................................
205: ...................................................................................................................
β) Γράφω  τους αριθμούς με ψηφία:
τριακόσια τέσσερα : ......................          διακόσια είκοσι  : ......................

2. Γράφω ποιος είναι ο αριθμός που έχει: (προσέχω να γράφω τις μονάδες, τις δεκάδες και τις εκατοντάδες στη σωστή τους θέση)
         = …………….                             = ………………
          = ……………..                            = ………………
3. Γράφω κάθετα τους αριθμούς και κάνω τις πράξεις:
25 + 9 =
56 - 38  =+
-


4. Γράφω τους αριθμούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο:
74,      352,      148,             367,       1.000,        
…….... <  .……. <  ……… < ….....… <  ……….
5. Σε μια κατασκήνωση τα παιδιά κοιμούνται σε σκηνές. Σε κάθε σκηνή κοιμούνται 8 παιδιά. Πόσα παιδιά κοιμούνται συνολικά;
α) σε 5 σκηνές; …………..          β) σε 7σκηνές;  ……………..   
 γ) σε  8 σκηνές; ………..            δ) σε 6 σκηνές;  …………..….   
6. Συμπληρώνω τον πίνακα:
3 Χ 8 =
9 Χ 2 =
7 Χ 8 =
6 Χ 5 =
7 Χ 9 =
6 Χ 7 =
9 Χ 8 =
4 Χ 3 =
4 Χ 6 =
5 Χ 4 =
7 Χ 6 =
3 Χ 6 =

7. Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν:
35 :  7 =
80: 8 =
90 : 9 =
5 Χ 8 =
7 Χ 8 =
42 : 6 =
24 : 4 =
36 : 9 =
40 : 8 =
56 : 8 =
56 : 8 =
56 : 7 =
32 : 8 =
4 Χ 8 =
14 : 7 =

8. Γράφω δίπλα σε κάθε αριθμό τον προηγούμενο και τον επόμενο του.
...........  209  ...............         ...........  600 ..................         ............   499 ...................

Δεν υπάρχουν σχόλια: