Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 - 10 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Συζητήσαμε τα Σκέφτομαι και γράφω (Η συνέχεια της ιστορίας -  Η τάξη μας) .Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 25 και τις εργασίες 1,2,3 στη σελίδα 25.
ΕΧΟΥΜΕ:Ορθογραφία τις υπόλοιπες λέξεις στη σελίδα 26
Αντιγραφή δυο φορές την ορθογραφία.
Την εργασία 4 στη σελίδα 26
Γιατί τελειώνει η ενότητα και θα γράψουμε μέσα στην εβδομάδα επαναληπτικό καλό είναι οι μαθητές να ξαναδιαβάσουν λίγο τις ορθογραφίες της ενότητας και τις επαναληπτικές εργασίες που κάναμε.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 9, 27 στο βιβλίο και τις εργασίες στη σελίδα  10 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Να διαβάσουμε πολυ καλά τις σελίδες 9 και 27   Να θυμηθούμε γιατί οι άνθρωποι ζουν μαζί; Πώς εκλέγεται ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο.
Την επόμενη φορά θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 20 -21
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια και με Μία φράση στη σελίδα 21
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ:
ΓΛΩΣΣΑ - ΓΛΩΣΣΑ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ  - ΜΟΥΣΙΚΗ -- ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ -- ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: