Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 7 / 10 / 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 39 - 40  στο Ανθολόγιο.
Γράψαμε το τεστ της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το ποίημα στη σελίδα 39
Ορθογραφία την 5η στροφή
Αντιγραφή δυο φορές την ορθογραφία.
Γράφω προτάσεις με τις λέξεις:
ο άνθρωπος, του ανθρώπου, τον άνθρωπο, άνθρωπε
ΜΑΘΗΑΜΤΙΚΑ: Συζητήσαμε για το τεστ που γράψαμε.
Κάναμε τις εργασίες 3,4 στη σελίδα 29, τις  εργασίες 1,2 στις σελίδες 30-31 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2,5,6 στις σελίδες 24 -25 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Να κάνουμε το φυλλάδιο με την προπαίδεια.
Να διαβάσουμε την προπαίδεια των αριθμών 1,2,3,4,5,6,7, 10
Να αντιγράψουμε σε ένα χαρτί ένα από τα αναπτύγματα στη σελίδα 27 στο Τετράδιο εργασιών και να κατασκευάσουμε ένα γεωμετρικό στερεό.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 19 - 20 και τις εργασίες 1,2  στη σελίδα 8 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 19 με λίγα λόγια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: