Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 12 - 1 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Τελειώσαμε την επανάληψη της ενότητας. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 20 - 21- 22 - 23 - 24 (όχι τη γραμματική στις σελίδες 22- 23)
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 20-21
Ορθογραφία τις λέξεις της εργασίας 7
Γράφω τις προτάσεις στον παρατατικό και στον αόριστο:
Τρέχω στο γήπεδο.
 Διαβάζω την ιστορία.
Σκουπίζω το δωμάτιό μου.
Παρατ. .........................................................
Αόριστος: ...................................................
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 4,6 στη σελίδα 17 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάναμε πολλαπλασιασμούς στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη.
35Χ 14 =             42 Χ 19 =                   16 Χ 15 =                    14Χ13 =
ΜΕΛΕΤΗ: Γράψαμε το τεστ της ενότητας.
Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 72 - 73
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 73
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ: Συνεχίσαμε την εργασία στο Βιβλίο "ΓΙΑΓΙΑ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: