Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 15 - 1 - 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε επαναληπτικές εργασίες. Λύσαμε προβλήματα στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες   1,2 στο φυλλάδιο.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 73-74-75 και τις εργασίες 1,2,3 στη σελίδα 29 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 73-74 (ό,τι υπογραμμίσαμε) και την εργασία 4 στη σελίδα 29 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 74 - 75 - 76. Είδαμε εικόνες των ζώων και διαβάσαμε πληροφορίες για κάθε ζώο.
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 76 και την εργασία 12 στη σελίδα 28 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Είδαμε πληροφορίες για τα ζώα.
Συνεχίσαμε την εργασία μας για το αμπέλι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: