Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 21 - 1 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας. Οι μαθητές διάβασαν το επόμενο μάθημα.
ΕΧΟΥΜΕ: Να διαβάσουμε το μάθημα στις σελίδες 34 - 35 και να γράψουμε το νόημα του μαθήματος σε δέκα το πολύ σειρές.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε επαναληπτικές εργασίες.
ΕΧΟΥΜΕ: Αύριο θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας. Θα πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε πρόσθεση, αφαίρεση πολλαπλασιασμό και από μια δοκιμή για κάθε πράξη. Να μπορούμε να λύνουμε προβλήματα και να βρίσκουμε  έναν αριθμό αν ξέρουμε πόσες χιλιάδες, εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες έχει.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 48, 48 , 49 . Είδαμε έργα τέχνης με θέμα το περιστέρι.
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια - Με μία φράση στη σελίδα 49
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία "Κυκλοφοριακή αγωγή"  Μιλήσαμε για το τι πρέπει να κάνουμε σαν ποδηλάτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: