Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 22 - 1 - 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:  Γράψαμε το τεστάκι της ενότητας. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 84 - 85.
ΕΧΟΥΜΕ: Να διαβάσουμε το συμπέρασμα στη σελίδα 85.
Τις εργασίες 2,3,4 στις σελίδες 22-23 στο Τετράδιο εργασιών.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 78 - 79 - 80 και τις εργασίες 1,2,4 στη σελίδα 31 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την επόμενη φορά θα γράψουμε το επαναληπτικό για τον Τρωικό πόλεμο. Θυμόμαστε όλα τα γεγονότα της ενότητας.
Την εργασία 3 στη σελίδα 31 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 81,82,83
ΕΧΟΥΜΕ: Το Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 83
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ : Συνεχίσαμε την εργασία για το αμπέλι.
ΕΧΟΥΜΕ: Βρίσκουμε εικόνες, φωτογραφίες  σε σχέση με το αμπέλι (αμπελώνες, κληματαριές, σταφύλια, εργασίες για το αμπέλι, κρασί, τσίπουρο κλπ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: