Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 27 - 1 -2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 34,35,36,37,38 και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 8 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις λέξεις της άσκησης 5 και τις λέξεις εννιακόσιοι, ενενήντα.
Γραμματική στις σελίδες 36,37
Να ξέρουμε τους 6 χρόνους που μάθαμε.
Κάνω χρονική αντικατάσταση των ρημάτων:


ΧΡΟΝΟΙ
ΡΗΜΑ
ΡΗΜΑ
Ενεστώτας
βάφω
βαδίζω
Παρατατικός


Εξακολουθ. μέλοντας


Αόριστος


Συνοπτικός Μέλλοντας


Παρακείμενος
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 22-23 στο Τετράδιο εργασιών και λύσαμε προβλήματα στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα τις πράξεις:
39 Χ98 =                   46 Χ 54 =                     31 Χ 89 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 50-51-52
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια στη σελίδα 52
Την εργασία στη σελίδα 52 (ποιους εμπιστεύομαι και γιατί;)

Δεν υπάρχουν σχόλια: