Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 - 2 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 43-44-45 και την εργασία 3 στη σελίδα 15 στο Τετράδιο εργασιών. Αρχίσαμε επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 43
Ορθογραφία αντιγραφή τις εργασίες 9 - 10  στη σελίδα 45
Την εργασία 1 ή 2(μια από τις δυο)  στη σελίδα 15 στο Τετράδιο εργασιών.
Τελειώνουμε την εργασία 1 στο φυλλάδιο.
Την επόμενη φορά  θα έχουμε μαζί μας το Ανθολόγιο.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 88 - 89 και την εργασία 2 στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ:Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 89
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 85 - 86 και τις εργασίες στις σελίδες 32-33 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 85.

Δεν υπάρχουν σχόλια: