Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 9 - 2 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 154-155-156-157 στο Ανθολόγιο και επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Να τελειώσουμε (όσοι δεν τελείωσαν) την τελευταία εργασία στο φυλλάδιο (κλίση ρημάτων)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 4,6 στη σελίδα 27 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 2,3,4 στο φυλλάδιο.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 85,90 του βιβλίου και στη σελίδα 36 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την επόμενη φορά θα γράψουμε το τεστ της ενότητας. Θα διαβάσουμε πολύ καλά τις εργασίες στη σελίδα 36 στο Τετράδιο εργασιών και καλά τη σελίδα 90.
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ: Τελειώσαμε την ανάγνωση του βιβλίου και απαντήσαμε το ερωτηματολόγιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Όποιος θέλει τις εργασίες στο φυλλάδιο που είναι προαιρετικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: