Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:: ΠΕΜΠΤΗ 26 -3 - 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε διαιρέσεις στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις διαιρέσεις:
3.658 : 7 =                                         968 : 7 =                             4654 : 7 =
3.162 : 2 =                                      3.254 : 7 =                            4.163 : 7 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 111,  112, 113, 114 και τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 44 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 111 και την εργασία 2 στη σελίδα 44 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 113 - 114 και την εργασία 3 στη σελίδα 43 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 114.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για το αμπέλι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: