Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 - 4 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 84 -85 -86 - 87 - 88 στο Ανθολόγιο. τις εργασίες  8 -9  στη σελίδα 18  και το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3,4,11    στις σελίδες    19 -20 -22   
Παίξαμε θέατρο  το παραμύθι: "Το σταφύλι της χαράς"
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 84 στο ανθολόγιο.
Την εργασία 1 στη σελίδα 85.
Ορθογραφία την εργασία 11 στη σελίδα 22
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 3,4,5 στις σελίδες 16 -17  στο Τετράδιο εργασιών, τις εργασίες 1,2,3 στις σελίδες 120 - 121 και κάναμε πράξεις στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις κάθετα:
38 Χ 17 =                 4254 : 4 =                  2086 : 7 = 
2.546 : 4 =              2.000 - 1.546 =           7.000 - 540 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 120 - 121 -122
ΕΧΟΥΜΕ: "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 122 και την εργασία 7 στη σελίδα 46 στο Τετράδιο εργασιών.
ΑΥΡΙΟ θα κάνουμε κανονικά θρησκευτικά.
Να συμπληρώσετε την δήλωση για το Πάρκο Κυκλοφοριακή Αγωγής στην Νάουσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: