Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 23 -4 - 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3 στις σελίδες 122 -123 και τις εργασίες 2,3,4 στις σελίδες 20-21 και την εργασία1 στη σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 2,3 στις σελίδες 22 -23 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω τις πράξεις:
2.015 : 6 =                        4.563 : 7 =
38 Χ 56 =                         39 Χ 17 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 123 - 124
ΕΧΟΥΜΕ: Τα κείμενα που κυκλώσαμε στις σελίδες 123 - 124
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 117 -118 -119  και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 47 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 117
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Αρχίσαμε τον έλεγχο της εργασίας για το αμπέλι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: