Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 - 4 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2 στις σελίδες 23 - 24. Κάναμε τις εργασίες 2,3,4, στις σελίδες 42 -43  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 23
Ορθογραφία την εργασία 6 στη σελίδα 25
Την εργασία 6 στη σελίδα 25
Κάνω χρονική αντικατάσταση του ρήματος χαμηλώνω.
Βρίσκω πληροφορίες για τον ήρωα που ανέλαβε η ομάδα μου από την εργασία 2 στη σελίδα 42 στο Τετράδιο εργασιών
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 120-121-122
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 120 και τις εργασίες 1,2,3 στη σελίδα 48 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 124-125-126 και αρχίσαμε την εργασία 8 στη σελίδα 46 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το κείμενο που κυκλώσαμε στη σελίδα 124.

Δεν υπάρχουν σχόλια: