Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 29 - 4 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία στη σελίδα 26.
Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 3,4,5,6 στο φυλλάδιο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Λύσαμε προβλήματα στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: 1.  Με τους αριθμούς 38 και 45  γράφω ένα πρόβλημα πολλαπλασιασμού και το λύνω.
Με τους αριθμούς 2.970 και 9  γράφω ένα πρόβλημα διαίρεσης  και το λύνω.
 Με τους αριθμούς 2.945  και 3.654  γράφω ένα πρόβλημα πρόσθεσης και ένα πρόβλημα αφαίρεσης  και τα λύνω.
 Κάνω τις πράξεις: 2.654 : 7 =               76 Χ 29 =                    36 Χ 27 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 93 -94
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια - Με μία φράση και από το Μαθαίνω τις λέξεις την λέξη παραβολή.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Στα πλαίσια του προγράμματος "Η Εκπαίδευση στο στόχο ξανά!"  και της παγκόσμιας εβδομάδας δράσης της actionaid αρχίσαμε την  επεξεργασία των δράσεων με τις οποίες θα ασχοληθούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: