Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 - 5 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4 5 στις σελίδες 55 - 56 και τις εργασίες 1,3 στις σελίδες 62 - 63 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το 1ο κείμενο στη σελίδα 62 στο Τετράδιο εργασιών.
Ορθογραφία την εργασία 4 στη σελίδα 55
Τις εργασίες 2 (όποιος θέλει) και 4 στις σελίδες στις σελίδες 62 - 63 στο Τετράδιο εργασιών.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 145 - 146 και τις εργασίες 1,2,3,4 στη σελίδα 55 στο Τετράδιο εργασιών
ΕΧΟΥΜΕ:  Το μάθημα στη σελίδα 145 και την εργασία 5 στη σελίδα 55 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες

Δεν υπάρχουν σχόλια: