Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 22 - 9 -2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την εργασία 2 στη σελίδα 13 και τις εργασίες 1,3,4,5 στις σελίδες 10 -11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,2,3,5 στο φυλλάδιο.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 13-14-15
ΕΧΟΥΜΕ: "Αξίζει να διαβάσουμε"  στη σελίδα 15 και το μεγαλύτερο:
 βουνό της Ελλάδας,(Όλυμπος),
ποτάμι της Ελλάδας(Αλιάκμονας)
νησί της Ελλάδας (Κρήτη)
μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας (Τριχωνίδα)
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 14-15-16 και τις εργασίες στη σελίδα 8 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 14 -15 και όσοι δεν τελείωσαν την εργασία 2 στη σελίδα 8 στο Τετράδιο εργασιών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ: Γλώσσα - Γλώσσα - Μαθηματικά - Μουσική - Γυμναστική - Αγγλικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: