Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 24 - 9 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Συζητήσαμε το Σκέφτομαι και γράφω. Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 18 - 19 του βιβλίου και τις εργασίες 2,3 στις σελίδες 13 -14 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 20
Ορθογραφία τις λέξεις τις άσκησης 4 στη σελίδα 19 (διώροφο, δίωρο,δυσάρεστο, δυστύχημα, δισύλλαβη, δίσεκτο, δυσοσμία, δίστηλο, δίκλινο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5,6 στις σελίδες 12-13 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 4 στη σελίδα 15 του βιβλίου
Κάνω τις πράξεις κάθετα:
3.438 + 1.936 =                            10.010 - 1.935 =
38 Χ 19 =                                       2.465 : 6 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 9. Διαβάσαμε το κείμενο στη σελίδα 16 . Θυμηθήκαμε τι μάθαμε στην πρώτη ενότητα.
ΕΧΟΥΜΕ: Επανάληψη της πρώτης ενότητας.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 16 - 17
ΕΧΟΥΜΕ: Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 17.
Θα πρέπει να ξέρουμε 3 βουνά, 3 ποτάμια, 2 λίμνες, 2 πεδιάδες και  1 νησί,  της Μακεδονίας.
Με ποια γεωγραφικά διαμερίσματα συνορεύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: