Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 - 9 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 20-21-22-23 και τις εργασίες στη σελίδα 15 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση  τη σελίδα 24 από την αρχή ως πάτωμα (4 παραγράφους)
Ορθογραφία τη δεύτερη πρόταση της άσκησης 5 και τις λέξεις που συμπληρώσαμε στη σελίδα 23.
Τη γραμματική στη σελίδα 22
Κλίνω τα ρήματα ανοίγω - βαδίζω  στον ενεστώτα, παρατατικό και εξακολουθητικό μέλλοντα.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 15 και το Λαμπίτσα στη σελίδα 13 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε τις εργασίες1,2,3 μισή και 6,7  στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 4 και την μισή εργασία 3 στο φυλλάδιο.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 11-12
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια - Με μία φράση στη σελίδα 12

Δεν υπάρχουν σχόλια: