Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 29 - 9 - 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 18 - 19 του βιβλίου και τις εργασίες στις σελίδες 16 -17 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 5 στη σελίδα 21 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
13.000- 9.354 =                 1.465 + 8.743 =                  39 Χ 16 =         846 : 3 =
Κάνω τις πράξεις:
5.486 + 3.954 =             2.000 - 1.629 =             9.365 : 5=         85 Χ 29 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 17-18-19-20 και τις εργασίες 1,2, στη σελίδα 10 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα   στις σελίδες 17-18-19     και την εργασία 3 στη σελίδα 10 στο Τετράδιο εργασιών (γράφω ή ζωγραφίζω)
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 20 - 21
ΕΧΟΥΜΕ: Τις πληροφορίες για το νομό μας που γράψαμε στο βιβλίο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: